Get Adobe Flash player

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0599533
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
406
326
3384
543429
14271
18063
599533

Your IP: 54.196.72.162
Server Time: 2017-10-19 21:35:25

Login Form

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนในสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1)ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ริมถนนพหลโยธิน ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พ.ศ. 2516 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อว่า"โรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม"โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบางขันและเปิด สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษาได้รับมองที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน50ไร่ใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนได้รับพิจารณาคัดเลือก จากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท รุ่นที่ 14  (คมช)
 • พ.ศ. 2524 เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงส่งเสริมการบริหารโรงเรียนให้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน (ปบม.) และได้รับพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง
 • พ.ศ. 2526 ได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานเขตการศึกษา 1 เป็นโรงเรียนที่ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนรวม 6 หมวดงาตถึงเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
 • พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคมเป็น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2533 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ
 • พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพาณิชยการ
 • พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศให้เป็นโรงเรียนสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการและได้เปลี่ยนหลักสูตรปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ เป็นสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพ วิทย์-คณิตพิเศษ (GEP) และห้องเรียนคุณภาพ อังกฤษพิเศษ English Program (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นรุ่นแรกจำนวน 4 ห้อง
 • พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล ของสำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 8 ห้อง
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 12 ห้อง

พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับกลุ่มบริษัท CP ALL  และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้

 

ธรรมจักร หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พุ่มดอกบัว หมายถึง ศีล 5
 • กลีบบัวบาน หมายถึง มรรค 8
 • 2516 หมายถึง ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน
 • ปิรามิด หมายถึง บ่อเกิดแห่งปัญญา

 
คติธรรมของโรงเรียน นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปรัชญา การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาชีวิตและสังคม

คำขวัญ คือเรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม

สีประจำโรงเรียน แดง-น้ำเงิน

 •  สีแดง หมายถึง ผู้มีความอดทนเข้มแข็ง เสียสละ เพียรพยายาม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 •  สีน้ำเงิน หมายถึง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นอินทนิล


เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

คลิ๊กเพื่อฟัง -> มาร์ชธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน 9 อาคาร

 • อาคาร 1 (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อังกฤษ,ฝรั่งเศส,จีน,ญี่ปุ่น) มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น
 • อาคาร 2 (ศิลปะ) มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น
 • อาคาร 3 มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 • อาคาร 4 มี 3 ชั้น (ภาษาไทย-ศูนย์มัลติมิเดีย-ฝ่ายบริหาร)
 • อาคาร 5 มี 3 ชั้น (คอมพิวเตอร์-การงานอาชีพ) และโรงอาหาร มี 3 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น
 • อาคาร 6 (ดนตรี-นาฏศิลป์-กีฬา-การงาน)
 • อาคาร 7 มี 4 ชั้น (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • อาคาร 8 มี 2 ชั้น (เกษตร)
 • อาคาร 9  มี  3 ชั้น  24  ห้องเรียน
 • อาคารเอนกประสงค์ หอประชุมอินทนิลโดม
 • อาคาร ฝ่ายปกครอง
 • อาคาร ประชาสัมพันธ์
 • อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • อาคาร คหกรรม
 • อาคาร ช่างอุตสาหกรรม ช่างไม้

สนามฟุตบอล,สนามบาส 2 แห่ง,สนามวอลเลย์ 2 สนาม,สนามตะกร้อ 2 สนาม,สนามเปตอง,ลานอเนกประสงค์,สนามฟุตซอล 2 สนาม

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
1
นายสุรชัย ภิญโญชีพ
   ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
2
นายฉัตรชัย เทพขจร
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
3
นายปิ่นฉัตร อุนนะนันทน์
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
4
นายภวัต งามคุณธรรม
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
5
นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Web : http://th.wikipedia.org/

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-0662 ,เบอร์ Fax : 02-529-2311
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster : นายชลิต แย้มงามเหลือ