Get Adobe Flash player

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0599513
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
386
326
3364
543429
14251
18063
599513

Your IP: 54.196.72.162
Server Time: 2017-10-19 21:34:07

Login Form

ห้องเรียนพิเศษ : ความเป็นมา

ห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม มีนโยบายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองสามารถส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มเป็นพิเศษได้ จึงได้ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียน SMEP (Science Mathematics Enrichment Program) 2 ห้อง และแผนการเรียน EMEP (English Mathematics Enrichment Program) 2 ห้อง

 

แผนการเรียน SMEP เป็นแผนที่ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมากกว่านักเรียนห้องปกติ

 

แผนการเรียน EMEP เป็นแผนที่ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมากกว่านักเรียนห้องปกติ

 

ห้องเรียนพิเศษเป็นห้องเรียนปรับอากาศ ภายในห้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะประจำห้อง ๆ ละ 5 เครื่อง สำหรับให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

 

นักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษจะได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทัศนศึกษากิจการเข้าค่ายวิชาการเฉพาะทาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเพิ่มเติมมากกว่านักเรียนห้องปกติ         

 

นักเรียนที่จะสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษจะต้องมีผลการเรียนเดิม 3.00 ขึ้นไปในรายวิชาตามแผนการเรียน ซึ่งหมายความว่านักเรียนเป็นผู้มีฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับดีเหมาะสมที่จะส่งเสริม สนับสนุนเฉพาะด้านให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

 

นักเรียน ที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษจะต้องมีศักยภาพที่จะสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปกติ ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากกว่า นักเรียนปกติอีก ภาคเรียนละ 8,000 บาท และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากกว่า นักเรียนปกติอีก ภาคเรียนละ 10,000 บาท

 

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้จัดให้มีการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2558

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-0662 ,เบอร์ Fax : 02-529-2311
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster : นายชลิต แย้มงามเหลือ