เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4653786
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1759
3931
1759
4585123
36609
126955
4653786

Your IP: 3.238.117.130
Server Time: 2024-04-14 09:11:08

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 497
Download Driver Printer RICOH 477
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 2094
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 1038
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1161
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 2234
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 2611
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3502
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1594
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1449
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1398
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 2030
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1555
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1520
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1371
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2298
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 2937
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1608
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 2959
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1909
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1310
Download Font -> Js Chulee 9477
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2755
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1295
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1327
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1836
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1646
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 11030
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 19192
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 2170
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1496
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 32995
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 32210
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 18374
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1452
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 32294
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1692
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 185515
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 55302
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3406
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1889
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 2040
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 13608
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3876
Template Powerpoint 5260
OBECQAฟอร์ม6หมวด 7950
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1300
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1556
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 23881
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1529
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1343
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 16174
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18648
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10666
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7505
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2470
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1484
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 21205
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5596
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1235
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1384
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1359
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 20369
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 10927
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1502
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 6936
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1390
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 27358
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1613
รด-ใบรับรองการนำปลด 5678
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1661
คำนวณ SDQ 8958
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 12714
โหลด font ภาษาไทย 5074
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2750